piątek, 23 września 2016

Czas na krzyżówki

Na zajęciach komputerowych, uczniowie pracując w grupach czteroosobowych, tworzyli krzyżówki online.
Krzyżówka Kuby, Filipa, Doroty i Jacka

W ten sposób, oprócz poznawania kolejnego narzędzia TIK oraz posługiwania się klawiaturą:

  • utrwalali wiedzę na temat roślin i zwierząt, żyjących na polu,
  • utrwalali pisownię trudnych wyrazów np. pustułka, gąsiorek, żyto, zboże, bażant, pszenica i kuropatwa,
  • poszukiwali informacji na temat roślin i zwierząt np. brukiew.
  • uczyli się tworzyć pytania oraz definiować różne pojęcia np. zboże, nawożenie itp. 
  • uczyli się korzystać z otwartych zasobów internetowych  (umieszczanie obrazu w tle).
Krzyżówka Kuby, Julki, Zosi i Michała. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz