niedziela, 26 kwietnia 2015

Czas na bociany

Od marca realizujemy kolejny projekt eTwinning pt. "My Favorite Animal" wspólnie  ze szkołami z Rumunii, Litwy, Hiszpanii, Polski, Portugalii i Turcji. Wykonaliśmy już kilka zadań.
Najpierw przygotowaliśmy prezentację w której przedstawiliśmy się partnerskim szkołom. Oglądaliśmy też prezentacje pozostałych uczestników projektu. Pani Patrycja nakręciła też filmik, gdzie uczniowie mówią kilka słów o sobie w języku angielskim.
Kolejnym zadaniem było przygotowanie inscenizacji utworu literackiego na temat wybranego zwierzęcia. Wyszperałam stary wiersz Marii Konopnickiej "Bocian" i w ciągu jednej godziny przygotowaliśmy inscenizację oraz nagraliśmy ją. Pracowaliśmy metodą projektu. Przedstawiłam uczniom cel zajęć i poprosiłam o podział na grupy zadaniowe. Powstała grupa plastyczna (trzeba było namalować bociana), grupy aktorskie (do każdej zwrotki wiersza dwie osoby) oraz grupa rytmiczna (do przygotowania klekotów). Każdy pracował nad przydzielonym (wybranym) zadaniem.
Na lekcji języka angielskiego uczniowie z panią Patrycją przykleili jeszcze do obrazu angielskie nazwy części ciała bociana:

Oto nagranie na nowo odkrytego wiersza Marii Konopnickiej "Bocian".

1 komentarz: