wtorek, 17 marca 2015

Pisanie ze słuchu i komputer

Zawsze staram się pamiętać, że korzystanie z komputera oraz innych narzędzi TIK nie jest celem samym w sobie. To tylko narzędzia, które służą nam do osiągania celów edukacyjnych. Gdy chcemy uczyć się czytać, sięgamy po książkę, gdy chcemy pisać, sięgamy po ołówek, gdy chcemy mierzyć potrzebna nam linijka itp...

Na zajęciach komputerowych trenowaliśmy pisanie ze słuchu, czyli pisanie pod dyktando. Uczniowie pracowali w parach. Jedno dziecko dyktowało tekst drugiemu, a potem następowała zmiana. Jakie umiejętności rozwijali pierwszoklasiści w ten sposób?
  • Czytanie. Uczeń musiał najpierw przeczytać tekst, aby podyktować go koledze.
  • Koordynację wzrokowo- ruchową (oko - ekran, ręka-klawiatura)
  • Analiza i synteza słuchowa wyrazów. Uczeń piszący nie widzi tekstu, więc musi go przetworzyć słuchowo.
  • Samokontrola oraz sprawdzanie pracy kolegi.
  • Posługiwania się klawiaturą.
  • Uczenie się od siebie nawzajem.
  • Współpraca  w parze.

Uczniowie pracowali w różnym tempie w zależności od umiejętności posługiwania się klawiaturą. Po zakończeniu zadania dzieci dyktowały sobie zdania na różnym poziomie trudności. Jak widać ćwiczyły wiele umiejętności.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz